Roottorikuorinta yläkuva

Roottorikuorinta

Tehokas ja puuta säästävä kuorintamenetelmä

Roottorikuorinta on yleisin käytössä oleva kuorintamenetelmä saha- ja viiluteollisuudessa (esim. vaneri ja LVL). Se on kustannustehokkain menetelmä, kun otetaan huomioon normaalisti käytettävän puun määrä näillä aloilla. Roottorikuorinta on tunnetuista menetelmistä hellävaraisin ja soveltuu siten erinomaisesti saha- ja vaneriteollisuuden tarpeisiin. Roottorikuorinnassa puut syötetään koneeseen yksitellen, joten puun koko- ja laatuvaatimukset määrittävät milloin roottorikuorinta on mahdollista ja järkevää.

Puiden kuorinta parantaa nykyaikaisen tuotantolaitoksen prosessia monin tavoin. Yleinen peruste kuorinnalle (esim. Skandinaviassa) liittyy sivutuotteena saatavan hakkeen laatuvaatimuksiin. Selluteollisuuden raaka-aineena käytettävän hakkeen on oltava riittävän puhdasta sopiakseen sellun ja siitä valmistettavan paperin valmistukseen.

Sahan tai viilu-/vaneritehtaan tuotantoprosessissa puiden kuorintaa puoltavat myös tehokkuus ja kustannussäästöt. Puiden kuorinta säästää merkittävästi kustannuksia muun muassa saha- tai sorvausprosessissa, jossa terähuollon osuus kunnossapitokustannuksista on suhteellisesti suuri. Vähentynyt terähuollon tarve harventaa huoltotaukoja ja parantaa prosessin tehokkuutta.

Myös lastu- ja OSB-levyteollisuudessa käytettävä puu kuoritaan ennen valmistusprosessia, vaikka raaka-aineen puhtausvaatimus ei ole yhtä tiukasti määritetty kuin selluteollisuudessa. Käytettävä raaka-aine on normaalisti heikompilaatuista, jolloin roottorikuorinnan käyttö ei ole yleensä perusteltua – joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kokorunkokuorinta vs. tukkien kuorinta

Puut tuodaan metsästä tehtaalle joko kokorunkoina tai määrämittaan katkottuina tukkeina. Laitoksilla, joissa puut tulevat tehtaalle kokorunkoina, kuorinta on yleensä ennen katkaisua.

Valon Koneella on laaja kokemus sekä kokorunkopuun että tukkien kuorinnasta. Kokorunkokuorintaan suosittelemme ensisijaisesti Air Seal -teknologialla varustettuja VK-kuorimakoneita. Air Seal mahdollistaa puun pysäyttämisen kuorimakoneen sisään roottorin pyöriessä helpottaen kuorimakoneen jälkeistä prosessia.