Skip to main content

Roottorikuorinta

Tehokas ja puuta säästävä kuorintamenetelmä

Roottorikuorinta on yleisin käytössä oleva kuorintamenetelmä saha- ja viiluteollisuudessa (esimerkiksi vaneri ja LVL). Roottorikuorinnassa puut syötetään koneeseen yksitellen, joten puun koko- ja laatuominaisuudet määrittävät, onko roottorikuorinta järkevää. Puiden kuorinta parantaa nykyaikaisen tuotantolaitoksen prosessia monin tavoin.

rotor debarking
  • Yleinen peruste kuorinnalle liittyy sivutuotteena saatavan hakkeen laatuvaatimuksiin. Selluteollisuuden raaka-aineena käytettävän hakkeen on oltava riittävän puhdasta sopiakseen sellun valmistukseen.
  • Sahan tai viilu-/vaneritehtaan tuotantoprosessissa puiden kuorintaa puoltavat myös tehokkuus ja kustannussäästöt, sillä puiden kuorinta säästää merkittävästi esimerkiksi terähuollon kustannuksia sahaus- tai sorvausprosessissa. Pienempi terähuollon tarve vähentää huoltotaukoja ja parantaa prosessin tehokkuutta.
  • Myös lastu- ja OSB-levyteollisuudessa käytettävä puu kuoritaan ennen valmistusprosessia, vaikka raaka-aineen puhtausvaatimus ei ole yhtä tiukka kuin selluteollisuudessa. Käytettävä raaka-aine on normaalisti heikompilaatuista, jolloin roottorikuorinnan käyttö ei ole yleensä perusteltua – joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kokorunkokuorinta vs. tukkien kuorinta

Puut tuodaan metsästä tehtaalle joko kokorunkoina tai määrämittaan katkottuina tukkeina. Laitoksilla, joissa puut tulevat tehtaalle kokorunkoina, kuorinta suoritetaan yleensä ennen katkaisua. Tällöin kuorittavat puut eivät ole läpimittalajiteltuja. Kokorunkoja kuorittaessa ovat syöttönopeudet yleensä suhteellisen alhaisia. Valon Koneella on laaja kokemus kokorunkojen kuorinnasta eri maissa/puulajeille.

Kokorungot

Kokorunkojen kuorintaan on ensisijainen vaihtoehto yleensä nostoroottorikone. Joissakin tapauksissa kuorintaroottorin Air Seal -teknologia helpottaa kuorinta-/katkaisuprosessia merkittävästi. Air Sealin avulla puunrunko voidaan pysäyttää koneen sisään, kun edellä menevä runko pysähtyy katkaisua varten.

Määrämittaan katkotut tukit

Sahoilla, joiden prosessissa käytetään määrämittaan katkottuja tukkeja, voi kuorinta sijaita joko ennen läpimittalajittelua tai sen jälkeen. Tukkeja kuorittaessa ovat nopeudet yleensä korkeampia kuin kokorunkojen kuorinnassa. Läpimittalajiteltuja tukkeja kuorittaessa voidaan kuorimakoneen käyttö optimoida ja ajaa korkeilla syöttönopeuksilla – välttäen suurimmat puuhun tai koneeseen kohdistuvat rasitukset. Tukkipituudesta tulee usein kriittinen tekijä, sillä kuorimakoneella on rajoitettu kapasiteetti käsitellä lyhyitä tukkeja.

Autamme sinua!