Skip to main content

Tyvensievennys

Kuorinnan yhteydessä

Valon Koneen kehittämä kuorimakoneeseen yhdistetty tyvensievennys (redusointi) on muodostunut alan standardiksi etenkin sahateollisuudessa Skandinaviassa, Suomessa ja Venäjällä. Valon Kone on toimittanut viimeisten lähes 30 vuoden aikana yli 150 tyvensievennysroottorilla varustettua kuorimakonetta maailmanlaajuisesti. Kuorinnan yhteydessä tapahtuvan tyvensievennyksen suurin etu on se, että puuta ei tarvitse pysäyttää redusoinnin ajaksi, vaan tukki liikkuu linjassa pääosin kuorintanopeudella. VK-tyvensievennys soveltuu parhaiten laitoksille, joissa tukit ovat lajiteltuja läpimittaluokkiin ennen kuorintaa.
Butt-end Reducing

Syöttövalssipaineiden automaattinen ohjaus

VK-tyvensievennys toteutetaan kuorimakoneeseen integroidulla tyvensievennysroottorilla, joka asennetaan aina konerungon ensimmäiseen roottoripaikkaan ennen kuorintaa. Voimansiirto sähkömoottorista tyvensievennysroottorille tapahtuu kiilahihnojen välityksellä.

Tyvensievennys tehdään leikkaamalla puuta poikittain tukin syöttösuuntaan nähden. Tästä syystä redusointiin tarvittava voimamäärä on huomattavasti suurempi kuorintaprosessiin verrattuna. Myös tukin kiinnipito tyvensievennyksen aikana vaatii syöttövalsseilta paljon enemmän kiinnipitovoimaa kuin kuorintaprosessissa, jolloin kuori ainoastaan kaavitaan pois puun pinnalta. Syöttövalssien painetaso säätyy redusoinnin ajaksi automaattisesti korkeammalle tasolle.

Vaihdettavat tyvensievennysrenkaat

Redusointiterät on asennettu redusointirenkaaseen, joka on kiinnitetty ”roottoripyörään”. Tukki syötetään kulkemaan redusointirenkaan läpi. Aukon reunaan kiinnitetyt redusointiterät leikkaavat puuta max. 10 cm molemmilta reunoilta (max. tyvensievennys yhteensä 20 cm). Kuorimakone mittaa jatkuvasti tukin halkaisijaa ja tarvittaessa suurien tyvien kohdalla ohjelma hidastaa syöttönopeutta automaattisesti.

Redusointirenkaan aukon halkaisija ei ole säädettävissä. Operaattorilla on käytössään eri kokoisella aukolla varustettuja renkaita (yleensä 3-4 kpl), joita käytetään kulloinkin syötettävän tukin läpimittaluokan mukaan. Renkaat lukitaan ”roottoripyörään” varmatoimisella lukitusjärjestelmällä. Redusointirenkaan lukitus avataan ja rengas vaihdetaan erillisellä kuorimakoneen mukana toimitettavalla hydraulisella vaihtolaitteella, joka toimii myös renkaiden säilytystelineenä. Redusointirenkaan vaihtoon kuluu aikaa noin viisi minuuttia.

reducer

Varmatoiminen ja helppohoitoinen

Järjestelmän yksinkertaisuus tekee VK-redusointiroottorista erittäin varmatoimisen ja helppokäyttöisen. Kuorintaroottorin tavoin myös tyvensievennysroottori voidaan ajaa ulos huoltoasentoon redusointirenkaan vaihtoa tai roottorin huoltoa varten.

Autamme sinua!