Skip to main content

Barkning I sågar och plywoodfabriker

Rotorbarkning är den vanligaste metoden för barkning inom sågverks- och fanerindustrin (t.ex. plywood och LVL). Det är den mest kostnadseffektiva metoden när vi tar hänsyn till volymen trä som normalt används i dessa produktionsenheter. Bland de kända metoderna är rotorbarkning det minst skadliga för träet, vilket gör det till ett utmärkt val för sågverks- och plywoodindustrin.

Barkning vid sågverk

Barkningsmaskinerna vid sågverk är placerade antingen vid inmatningen eller i början av stockens sorteringslinje innan stockarna sorteras enligt diameter. I de nordiska länderna, Ryssland och Nordamerika, placeras vanligtvis barkningsmaskinen framför såglinjen, medan de flesta central- och sydeuropeiska såväl som sydamerikanska sågverk placerar den i timmersorteringslinjen.
Sawmills

Barkning vid inmatningen

Att placera barkmaskinen i såglinjen kräver att maskinen fungerar pålitligt, eftersom hela linjeprocessen är beroende av den. Såglinjebarkning möjliggör:
  • Optimering av barkningshastigheten enligt stockstorlek (träet har vanligtvis sorterats enligt diameter)
  • Matning av trä i barkningsmaskinen utan stocklucka (som vanligtvis körs toppen före)
  • Överföring av trä till såglinjen så effektivt som möjligt (de barkade stockarna behöver inte sättas ner på marken i något skede)
Att förvara träd vid timmergården är också enklare eftersom stockarna barkas först i samband med såglinjen. Stockarna är inte lika hala när barken fortfarande är på. Barken skyddar också stocken så länge som möjligt innan sågningen. Det bromsar torkningen av stockarna under varma förhållanden och minskar ytskador orsakade av lastare.

Barkning vid stocksorteringslinjen

Placering av barkmaskinen i stocksorteringslinjen förbättrar sågningsresultaten tack vare en mera exakt stockmätning. I stocksorteringslinjen barkas alltid virket innan mätningen, varmed man inte behöver beakta en barkningsprocent. Istället är mätningarna alltid korrekta.

Men den perfekta placeringen av barkningsmaskinen beror på den prissättningsmetod som används på respektive trämarknader. I Centraleuropa betalar till exempel sågverk för faktiskt virke utan bark. I det här fallet rekommenderas att barkningen sker innan mätningen som definierar betalningen.

Det tredje skälet till att placera barkningen vid stocksorteringslinjen är sågverkets kapacitetskrav. Vid en timmergård är barkningsmaskinens driftstid flexibel och kan ökas vid behov och därmed säkerställa en tillräcklig mängd barkade stockar till sågverket.

Valon Kone levererar regelbundet enkelrotor- eller tandem-rotor barkningsmaskiner till sågverk över hela världen. Se speciellt maskinserierna VK5000 och VK8000.

Barkning vid faner- och plywoodfabriker

Vid fanerproduktionen är det viktigt att undvika skador på ytan och ändorna på stocken vid barkning. Stenar och andra orenligheter i barken som kommer in i skärningen får knivarna att slitas ut snabbare och minskar fanerkvaliteten. Om du barkar först, hålls knivarna i betydligt bättre skick. Det säkerställer en oavbruten produktionsprocess, utmärkt kvalitet och minimala knivunderhållskostnader.
Plywood

På grund av det avsevärt högre priset på toppfaner är stockens mest värdefulla del ytlagret. Skillnaden är betydande i jämförelse med till exempel sågat virke, vilket vanligtvis innebär att ytlagret produceras till flis.

Vid fanerproduktion blöts råmaterialet vanligtvis innan det skärs till faner. För avbarkningsprocessen är det bättre att placera barkmaskinen efter blötläggningsfasen om det är möjligt. Detta innebär att barkningsverktygen och matarvalsarna inte behöver lägga så mycket tryck på virket. Barkning rekommenderas efter blötläggning, särskilt i områden där virket sannolikt fryser på vintern. Vissa trädarter, som björk, måste alltid blötläggas innan barkning.

Valon Kone har årtionden av erfarenhet över hela världen inom de träslag som används av faner- och plywoodindustrin. Till exempel är den vanligaste barkningsmaskinen inom faner- och plywoodfabrikerna som bearbetar björk VK’s maskinmodell VK8032PLY. Andra lövträd- och mjukträdarter avbarkas vanligtvis med en enkelrotor-VK-barkningsmaskin, såsom VK90, VK110, VK1092 eller en maskin i VK8000-serien.

Vi hjälper dig gärna!