Skip to main content

Forskning & Utveckling

På lång sikt

Valon Kone inledde ett systematiskt utvecklingsarbete för barkningsmaskiner på 1950-talet, och på 1970-talet fattades ett beslut att fokusera på utveckling och tillverkning av rotorbarkningsmaskiner. Att fokusera på bara en produkt har möjliggjort storskalig och långsiktig utveckling och därigenom VK:s globala framgång.

Kunder spelar en nyckelroll inom F&U

Som ledande inom avbarkningsteknologin investerar Valon Kone fortfarande en betydande del av sin omsättning i barkningsmaskiners FoU. En viktig del av detta arbete är ett kontinuerligt och nära samarbete med kunderna för att optimera råvaruanvändningen och maximera produktiviteten. Detta har lagt grunden för nya produktfamiljer såväl som utvecklingen av befintliga produkter. VK utformar effektiva och tillförlitliga lösningar för kunderna, så att även livscykelkostnaderna beaktas i planeringsstadiet av nya barkningsmaskiner.

En av styrkorna hos Valon Kone är att vi alltid hittar lösningar för olika kundspecifika behov inom sågverk och plywoodfabriker. Detta stöds av ett mycket brett sortiment av produkter. Valon Kones VK5000 / 8000-serierna är det senaste resultatet av en helt ny maskinfamilj, som inkluderar t.ex. innovationer för högre kapacitet, lägre barkinnehåll och högre reducerande hastigheter.

Prioriteringar för det framtida utvecklingsarbetet

Huvudfokus på FoU vid Valon Kone har under de senaste åren skiftat från verktygsgeometri och hydraulik / pneumatik till utveckling av barkningsmaskinernas styrning. Matningshastigheterna vid sågverk ökar fortfarande och krav på minimal skada på stocken i barkningen resulterar i mer exakt kontroll.

Miljövänliga lösningar och säkerhetsfrågor kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Detta har redan beaktats vid VK och t.ex. oljeuppsamlingssystem för rotorn kan fås för vissa maskinmodeller. Dessutom kommer fjärrövervakning och IoT att spela en mer betydande roll i barkningsteknologin i framtiden.

Valon Kone har utvecklat ett betydande forsknings- och utvecklingssamarbete med universitet och högskolor, och vi har årligen praktikplatser och möjligheter för examensarbeten hos oss. För ytterligare frågor, kontakta vår FoU-direktör.

r&d