Skip to main content

Labe Wood

Štětí, Tsekki

Labe Wood s.r.o. Štětíssä Tsekeissä on yksi Keski- ja Itä-Euroopan nykyaikaisimpia sahoja. Saha otettiin käyttöön lokakuussa 2020 ja se on suurin greenfield-projekti alueella. Projekti toteutettiin puolessatoista vuodessa ja se on neljän yrityksen yhteisprojekti: Maresch ja Eco-Invest Itävalta, Mondi Tsekki sekä Unitimber Slovenia.

Labe Wood on suurtuotantosaha ja se käyttää noin miljoona kuutiota tukkipuuta vuodessa. Sahatavaran tuotantomäärä on vuositasolla noin kuusisataatuhatta kuutiota ja lopputuote toimitetaan Euroopan markkinoille. Saha-alue sijaitsee Mondin selluloosatehtaan vieressä, jonne toimitetaan sahalta saatava hake.

Uuden sahan viimeisintä teknologiaa sisältävät laitteet toimitettiin Euroopasta. Itävaltalainen Springer toimitti tukinkäsittelyn sahansyöttöön sekä lautalajittelun. Sahalinja tuli saksalaiselta Linckiltä ja sivutuotteiden käsittelyn toimitti Rudnick & Enners, saksalainen yritys sekin.

Valon Koneen toimitukseen kuului kaksi samanlaista kuorimakonetta yhdellä kuorintaroottorilla, malli VK8068HDSL. Asiakas kuorii lajiteltuja kuusitukkeja, joiden keskipituus on neljä metriä ja keskihalkaisija 230 millimetriä.

Valon Koneen kuorimakoneissa on VK8000-konerunko, joka on suurin konerunko VK:n tuotevalikoimassa. Modulaariset rungot ovat heavy duty (HD) -varusteluluokasta, joka on suunniteltu erityisesti suurille tuotantolaitoksille suurnopeuskuorintaan - kuten Labe Wood.

Sahansyötössä sijaitsevilta VK-kuorimakoneilta vaaditaan erinomaista toimintavarmuutta kahden työvuoron käytössä. ”Jo aivan projektin alkuvaiheessa kävi selväksi, että sahalle tarvitaan pneumaattisella teräpaineella varustetut kuorintaroottorit (air seal)”, kertoo Valon Koneen Keski-Euroopan myyntipäällikkö Maximilian Riegg. ”Molempien kuorimakoneiden roottorit ovat halkaisijaltaan 680 millimetriä ja niillä taataan suurnopeuskuorinta sekä paras mahdollinen kuorintalaatu”, Riegg sanoo.

Labe Wood päätyi hankkimaan projektiin VK-kuorimakoneet, koska itävaltalaisella Mareschilla oli jo usean vuoden ajalta kokemusta työskentelystä Valon Koneen kanssa. ”Maresch on ollut tyytyväinen pitkäaikaiseen yhteistyöhön ammattitaitoisen VK-henkilöstön kanssa. Markkinoilla ei myöskään ollut parempaa vaihtoehtoa saatavilla”, toteaa Radim Strava Labe Woodilta.

Haluaisitko kuulla lisää, kuinka Valon Kone voi auttaa teitä? Kerromme mielellämme ratkaisuistamme.

Labe Wood Vk Debarker