Skip to main content

Pienten tukkien kuorintaa suurella nopeudella sahalla Etelä-Ruotsissa

VIDA AB, Alvesta, Ruotsi

VIDA AB on Ruotsin suurin sahayhtiö, johon kuuluu 23 tuotantolaitosta. 12 niistä on sahoja ja loput 11 erilaisia jatkojalostuslaitoksia. Vuodesta 2019 lähtien on kanadalainen metsäteollisuusyhtiö CANFOR omistanut enemmistöosuuden VIDA ABsta. Alvestan yksikkö on yksi sahoista ja vuonna 2021 se aloitti ison investointiprojektin tarkoituksena rakentaa uusi sahansyöttö olemassa olevaan sahalinjaan. ”Päätimme aikaisessa vaiheessa, että haluamme hankkia kuorimakoneen Valon Koneelta”, sanoo tekninen päällikkö Jonas Axelsson VIDA ABsta.

Alvestan sahalla valmistetaan sahatavaraa kuusi- ja mäntytukeista, joiden pituus on 2,7 m - 3,0 m. ”Syy uuden kuorimakoneen hankintaan oli tarve nostaa kapasiteettia”, sanoo Jonas Axelsson. Saha valmistaa vuosittain noin 200,000 m3 sahatavaraa tukeista, joiden keskitilavuus on 70 litraa. Eli yhden työvuoron aikana käsitellään suuri määrä tukkeja. VIDA Alvesta vie tuotteitaan ulkomaille ja päämarkkina-alueet ovat Iso-Britannia, Yhdysvallat, Japani ja Australia kattaen noin 70% tuotannosta. Investointi lisää tuotantokapasiteettia noin 50,000 m3.

VIDA päätti hankkia Valon Koneelta VK5000HD-sarjan kuorimakoneen kahdella 44 cm kuorintaroottorilla. ”Meillä oli jo aikaisempaa kokemusta samanlaisesta koneesta VIDAn sahalla Nössemarkissa”, Jonas sanoo. ”Valon Koneen Combi-koneet ovat erinomainen vaihtoehto, kun tarvitaan suurta nopeutta ja puhdasta haketta”, kertoo Valon Koneen myyntijohtaja Teemu Tynkkynen. ”VK5000HD-sarjan kuorimakone kahdella pneumaattisella teräpaineella varustetulla Air Seal -roottorilla (44 cm) on nopein roottorikuorimakone markkinoilla tänä päivänä”, Teemu lisää.

VK-kuorimakoneen lisäksi myös muut sahalinjan laitteet ovat pohjoismaisilta toimittajilta. Nykyinen sahalinja on Ari Vislandan toimittama ja uusi sahatavaran syöttö kolmella tukkipöydällä tilattiin Ingenjörsfirma Gösta Hedlund ABlta.

”Olemme juuri päässeet alkuun, mutta kaikki vaikuttaa menneen toistaiseksi hyvin Valon Koneen kanssa”, kertoo Jonas käynnistysvaiheesta.

VIDA Alvesta