Skip to main content

Södra-konserni

Mönsterås, Ruotsi

Kuorintatarpeet sahoilla ja/tai vaneritehtaissa muuttuvat usein kuorimakoneen eliniän aikana. Uuden koneen hankinta ei kuitenkaan ole välttämätöntä kaikissa tapauksissa. Sen sijaan, kuorimakoneen modernisointi voi olla vaihtoehto, kun halutaan lisätä kapasiteettia tai pidentää koneen elinikää ja vähentää käyttökustannuksia.

Ruotsalainen Södra on suuri kansainvälinen metsäyritys, joka valmistaa muun muassa massiivipuuta (CLT), biotuotteita, sellua ja paperia sekä sahatavaraa. Södralla on kuusi havupuusahaa Ruotsissa, jotka tuottavat vuosittain yhteensä noin 1,9 miljoonaa kuutiota sahatavaraa.

Södra on Valon Koneen pitkäaikainen asiakas. Ensimmäiset VK-kuorimakoneet toimitettiin Södran sahoille 1990-luvun loppupuolella ja tällä hetkellä Södran viidellä sahalla on käytössä kuusi VK-konetta. Kaksi näistä on Mönsteråsin sahalla.

Alun perin Mönsteråsin saha hankki kaksi VK-Combi-kuorimakonetta, joissa molemmissa oli kaksi hydraulisella teräpaineella varustettua kuorintaroottoria. Kahdella roottorilla saavutettiin tarvittava nopeustaso myös talvikuorinnassa. Hydraulinen teräpaine oli niin sanottu suljettu painejärjestelmä. Eli kun teräpainetta haluttiin muuttaa, roottori oli pysäytettävä painesäädön ajaksi. Lisäksi, koska suljettu järjestelmä ei mahdollistanut teräpaineen vapauttamista, tarvittiin välivarasto kuorimakoneen ja sahan väliin. Näin kuorimakone pystyttiin tyhjentämään, kun sahalinja pysähtyi. -Mönsteråsin alkuperäiset roottorit olivat kuluneet, koska olimme kuorineet niillä yhteensä noin 70 miljoonaa tukkipuuta kuluneiden 20 vuoden aikana. Lisäksi, meillä oli tarve alentaa huoltokustannuksiamme, kertoo Denis Halilkanovic, Södra Wood Mönsteråsin projektipäällikkö. Oli siis aika tehdä jotakin.

Ratkaisuna ongelmaan Valon Kone ehdotti, että kaikki alkuperäiset roottorit vaihdetaan uudempaan VK-teknologiaan. Uudet roottorit ovatkin nyt varustettu pneumaattisella teräpainejärjestelmällä, joka mahdollistaa kuorimakoneen käyttäjän muuttaa teräpaineita kaukosäädöllä. Kun syöttö sahalinjaan pysähtyy, roottorin terät avautuvat välittömästi ja tukki voidaan pysäyttää kuorimakoneen sisälle.

Uusi ratkaisu tarjoaa useita etuja Södralle. -Me voimme nyt lisätä sahalinjan käytettävyyttä ja käyttöastetta paremmin. Olemme voineet vähentää pysäytyksiä, koska voimme vaihtaa teräpaineen ohjaamosta. Lisäksi, koska kuorintaterät avautuvat automaattisesti, seurauksena on vähemmän häiriötilanteita. Ei ole tarvetta tyhjentää kuorimakonetta jokaisella pysähdyksellä, kuten meidän piti tehdä vanhoilla roottoreilla, joissa oli hydraulinen teräpaine. Ja, tämä kaikki on parantanut myös työskentelyolosuhteita, Denis lisää.

VK:n air seal -roottorit mahdollistavat paremman teräpeiton ja asiakas saavuttaa nyt saman kapasiteetin kuorimalla yhdellä roottorilla kahden roottorin sijaan. Lisäksi air seal -roottoreiden vahvempi rakenne tarkoittaa vähemmän huoltoa. -Olemme myös pystyneet vähentämään huoltokustannuksia, Denis kertoo.

-Södra on ollut erittäin tyytyväinen Valon Koneen tarjoamaan ratkaisuun ja tavoitteemme on kuoria uusilla roottoreilla seuraavat 10-15 vuotta, kertoo Denis. Saamme Valon Kone AB:lta erittäin hyvää palvelua ja Bollnäsin huoltohenkilöstö on paikalla aina, kun heitä tarvitaan, Denis sanoo lopuksi.

Haluatko kuulla lisää vastaavanlaisista projekteista? Autamme mielellämme.

roottori